Buku Islam | Sejarah Islam | Sirah Rasulullah | Sirah Sahabat | Sirah Shahabiyah | Buku Tafsir | Tafsir Al-Qur'an | Tafsir Hadits | Aqidah Islam | Tauhid | Panduan Ibadah | Fiqh Islam | Fiqh Ibadah | Hadits | Hadits Shahih | Hadits Qudsi | Pendidikan Anak | Pendidikan Islam | Bekam | Ruqyah | Thibbun Nabawi | Hijab | Jilbab | Haji | Umrah | Doa | Dzikir | Wirid | Kesehatan Islam | Jihad | Tazkiyatun Nafs | Dakwah | Alam Kubur | Kiamat | Syiah | Mantan Kiai NU | Pernikahan | Keluarga | Dll

Perhatian

Jika harga buku yang tertera belum di diskon, silahkan hubungi kontak kami untuk mendapatkan diskon eksklusif! Beli lebih dari satu, diskon lebih besar! Kami menerima keagenan / reseller, dapatkan diskon sampai 35%. Jika buku yang anda cari tidak terdapat di website, silahkan hubungi kontak kami untuk cek stok dan harganya. Terima kasih. SMS / Whatsapp : 0857-7976-5864. Pin BBM : 573AE3C8. Page FB : facebook.com/bukukitabnet
Home » , » Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah) | Darul Haq

Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah) | Darul Haq


Judul Buku : Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah)
Penulis :
Prof.Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi,
Prof.Dr. Abdul Karim Bin Shunaitan Al-Amri,
Prof. Dr. Abdullah Bin Fahd Asy-Syarif,
Prof.Dr. Faihan Bin Syali Al-Muthairi
Diberi Pengantar Oleh : Syaikh Shalih Bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh
Penerbit : Darul Haq
Deskripsi : xxxviii + 676 hal. (Hard Cover)
Ukuran : 16 x 24.5 cm
Harga : Rp. 135.000

Fikih dan hukum Islam adalah salah satu disiplin ilmu paling penting yang dibutuhkan setiap Muslim, karena di dalamnya terurai tatacara beribadah yang benar kepada Allah. Dan buku ini adalah panduan fikih dan hukum Islam paling praktis, yang menguraikan hukum-hukum Syari’at secara utuh dan menyeluruh, tetapi ringkas, mudah, dan praktis. Dalam satu genggaman tangan buku ini, Anda telah memiliki khazanah ilmiah lengkap yang memenuhi kebutuhan untuk beribadah sesuai Syari’at Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi.

Dalam buku ini tersaji:

* Pengantar ilmu fikih yang tertuang dalam mukadimah, yang menyajikan uraian bagus mengenai fikih dan segala kedudukan pentingnya serta hal-hal mendasar yang harus diketahui setiap Muslim.

* Kitab Thaharah (bersuci), mencakup: Hukumnya; Air yang suci dan tidak suci; Bejana; Buang Hajat dan Adabnya; Siwak; Sunnah-sunnah Fitrah; Wudhu; Mengusap Khuf, Serban & Gips saat berwudhu; Mandi; Tayamum; Najis & Cara Menyucikannya; Haid dan Nifas.

* Kitab Shalat, mencakup: Definisi & Kedudukan Shalat; Adzan dan Iqamat; Waktu-waktu Shalat; Syarat dan Rukun Shalat; Shalat-shalat Sunnah; Sujud Sahwi, Tilawah, dan Sujud Syukur; Shalat Jamaah; Menjadi Imam Shalat; Shalat Orang yang Memiliki Udzur; Shalat Jum’at; Shalat Saat keadaan genting; Shalat Dua Hari Raya; Shalat Meminta Hujan; Shalat dua Gerhana; Shalat Jenazah dan mengurus Jenazah.

* Kitab Zakat, mencakup: Hukumnya; Zakat Emas dan Perak, Hasil Bumi, Hewan Ternak; Zakat Fitrah; yang Berhak Menerima Zakat.

* Kitab Puasa, mencakup: Hukumnya; Alasan Boleh Tidak Berpuasa; Pembatal Puasa; Yang sunnah dan makruh saat puasa; Qadha` Puasa, Puasa-puasa Sunnah, Makruh, dan Haram; I’tikaf.

* Kitab Haji, mencakup: Hukumnya; Rukun dan Wajib Haji; Larangan Ihram; Hewan sembelihan haji; Tata Cara Haji dan Umrah sesuai Syari’at; Tempat-tempat yang Disyariatkan untuk Diziarahi di Madinah; Hewan Kurban; dan Akikah.

* Kitab Jihad, mencakup: Hukumnya, Syarat dan Faktor Yang menggugur kewajiban jihad; Tawanan dan Harta Rampasan; Gencatan Senjata, Orang-orang kafir yang tidak boleh dibunuh.

* Kitab Muamalat, mencakup: Jual beli; Riba; Pinjaman; Gadai; Jual beli berdasarkan sampel barang; Mutasi Piutang; Jaminan dan Garansi; Sewa-menyewa; Pengelolaan Lahan dan Perawatan Tanaman; Memberikan Suaka; Penitipan barang; Menyerobot hak orang; Perdamaian; Perlombaan; Pinjam-meminjam; Menghidupkan Lahan Mati; Barang dan Anak Temuan; Wakaf; Hibah dan sebagainya

* Kitab Warisan, wasiat, dan memerdekakan sahaya, mencakup: Tindakan orang sakit; Wasiat; Memerdekakan sahaya; Memerdekakan Diri Sendiri; Pembagian Warisan.

* Kitab Nikah dan Perceraian, mencakup: Hukum dan hikmah Menikah; Syarat-syarat sah akad nikah; Mahar; Hak Pernikahan dan Kewajibannya; Pesta pernikahan; Gugatan cerai oleh Istri; Talak; Saling melaknat antara suami istri karena tuduhan selingkuh; masa menunggu setelah cerai dan masa berkabung setelah kematian suami; Penyusuan; Mengasuh anak; Nafkah.

* Kitab Jinayat (Tindak kriminal), yang mencakup berbagai hal terkait dengannya.

* Kitab Had (hukum pidana Syari’at), yang mencakup: Definisi, Pensyariatan dan Hikmah Hukuman Had; Hukuman Had zina; Had menuduh orang lain berzina; Had meminum Khamar; Had Mencuri; hukuman Ta’zir; Had Perampok; Murtad.

* Kitab Sumpah dan Nadzar

* Kitab Makanan, Sembelihan, Hewan Buruan.

* Kitab Peradilan dan Kesaksian.

Semua poin fikih dan hukum dalam buku ini, tegak di atas dalil dari al-Qur`an dan as-Sunnah, bahkan semua hadits dan riwayat ditakhrij serta dikukuhkan dengan hukum-hukum Syaikh al-Albani.

Buku ini layak menjadi pedoman pribadi dan masyarakat, dan tepat dijadikan sebagai kurikulum pendidikan, bahkan juga kajian non formal.

0 komentar:

Post a Comment

Like Facebook Kami

Label

Abbas Mahmud Al-Aqqad (1) Abdul Azhim bin Badawi Al Khalafi (2) Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada (2) Abdul Aziz bin Fauzan al-Fauzan (1) Abdul Halim As-Salafi (1) Abdul Hamid As-Suhaibani (1) Abdul Qadir Syaibah al-Hamd (1) Abdullah al Mushlih (2) Abdullah Al-Jibrin (1) Abdullah Alu Bassam (2) Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari (1) Abdullah bin Ali al-Ju'aitsin (1) Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah (1) Abdullah bin Shalih al-Fauzan (1) Abdullah bin Umar ad-Dumaiji (1) Abdullah Nashih Ulwan (1) Abdullah Syahatah (1) Abdurrahman Alu Asy-Syaikh (1) Abdurrahman as-Sa'di (5) Abdurrahman as-Sudais (1) Abdurrahman Nuryaman (1) Abdurrazzaq bin ‘Abdil Muhsin bin Hamd al-‘Abbad al-Badr (1) Abu Ammar & Abu Fatiah Al-Adnani (1) Abu Bakr Jabir Al-Jazairi (4) Abu Ihsan al-Atsari (3) Abu Malik Kamal (2) Abu Ya'la Kurnaedi (1) Adab & Akhlaq (10) Adil bin Sa’ad (1) Ahmad Al-Usairy (1) Ahmad Ali Ridho (1) Ahmad Farid (1) Akbar Media (22) Akhir Zaman & Hari Kiamat (6) Alawi bin Abdil Qadir as-Saqqaf (1) Ali bin Muhammad al-Maghribi (1) Ali Muhammad Ash-Shalabi (2) Ali Said Al-Ghamidi (1) Amru Nur Kholis (1) Anas Ahmad Karzon (1) Aqidah & Tauhid (39) Aqwam (22) Arbain An-Nawawi (3) Asmaul Husna (1) Bakr bin Abu Zaid (1) Buku Anak (19) Bulughul Maram (6) Butsainah as-Sayyid al-Iraqi (1) Dakwah (4) Darul Falah (3) Darul Haq (46) Doa Dzikir & Ruqyah (10) Fadhl Ilahi (1) Fiqih & Ibadah (58) Fiqih Wanita (9) Fu'ad bin Abdul Aziz asy-Syalhub (1) Fuad Abdul Baqi (4) Gema Insani Press (2) Griya Ilmu (18) Hadits Nabi (29) Hadits Qudsi (4) Hafizh bin Ahmad al-Hakami (1) Haifa binti Abdullah ar-Rasyid (1) Hammud bin Abdullah al-Mathar (1) Hasan bin Ahmad Hammam (1) Ibnu Abdil Izz (1) Ibnu Hajar al-Asqalani (7) Ibnu Hisyam (2) Ibnu Ishaq (1) Ibnu Mas'ud (1) Ibnu Nashiruddin Ad-Dimasyqi (1) Ibnu Qadamah al-Maqdisi (2) Ibnu Rajab al-Hanbali (1) Ibnu Rusyd (1) Ibnu Taimiyah (3) Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah (9) Ibrahim Abdullah al-Mazru’i (1) Ibrahim bin asy-Syaikh Shalih bin Ahmad al-Khuraishi (1) Imam Adz-Dzahabi (3) Imam Ahmad (1) Imam Al-Ghazali (1) Imam Al-Mawardi (1) Imam al-Qasthalani (1) Imam Al-Qurthubi (3) Imam An-Nawawi (9) Imam As-Suyuthi (2) Imam Asy-Syathibi (1) Imam Asy-Syaukani (1) Imam Ath-Thabrani (1) Imam Bukhari (3) Imam Ibnu Abid Dunya (2) Imam Ibnu Katsir (11) Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi (3) Imam Ibnu Rajab (1) Imam Ibnul Arabi (2) Imam Ibnul Jauzi (3) Insan Kamil (1) Ishamuddin Ash-Shababithi (1) Jamal Abdurrahman (1) Kematian (2) Kesehatan & Thibbun Nabawi (4) Khalid Al Husainan (1) Khalid Bin Muhammad (1) Khalid Muhammad Khalid (3) Kisah Sejarah Biografi (40) Kultum Ceramah Khutbah (4) Lajnah Da'imah (2) Lu'lu' Wal Marjan (2) Mahmud Abdirrazziq Ar-Ridhwani (1) Mahmud al-Mishri (4) Mahmud Mahdi Al-Istanbuli (1) Majdi Ubaid Al-Hafizh (1) Majid Sa’ud al-Ausyan (1) Media Sholih (2) Menghafal Al-Qur'an (3) Mohammad Fauzil Adhim (3) Motivasi (1) Muhammad Ahmad 'Isa (1) Muhammad Ali Baidhun (1) Muhammad Arifin Badri (2) Muhammad Az-Zahrani (1) Muhammad bin Abdul Wahab al-Aql (2) Muhammad bin Ibrahim al-Hamad (3) Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (13) Muhammad Suwaid (2) Muhammad Thoriq Muhammad Shalih (1) Muqbil bin Hadi al-Wadi’i (2) Muslimah (2) Musthafa Al Bugha (1) Musthafa Al-Adawi (1) Pendidikan Anak (12) Perisai Quran Pqids (15) Pernikahan & Rumah Tangga (7) Politik & Kenegaraan (2) Pro U Media (10) Pustaka Al-Kautsar (2) Pustaka Arafah (7) Pustaka As-Sunnah (45) Pustaka Azzam (15) Pustaka Ibnu Katsir (21) Pustaka Ibnu Umar (1) Pustaka Imam Bonjol (6) Pustaka Imam Syafi'i (45) Rasyid Abdul Karim (1) Riyadus Shalihin (7) Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani (2) Salim A. Fillah (5) Salim bin Ied al-Hilali (2) Sayyid Hasan al-Husaini (1) Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri (5) Shalah ash-Shawi (3) Shalih bin Ghunaim as-Sadlan (2) Shiddiq Hasan Khaan (1) Sholah Abu Ismail (1) Sufyan bin Fuad Baswedan (2) Syaikh Albani (11) Syaikh Asy-Syinqithi (1) Syaikh Bin Baz (2) Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab (3) Syaikh Shalih Fauzan (9) Syaikh Utsaimin (2) Tafsir Al-Qur'an (12) Tajwid & Tahsin (1) Talbis Iblis (2) Tazkiyatun Nafs (17) Thariq As-Suwaidan (1) Tim Ulin Nuha (1) Umar Abdullah al-Muqbil (1) Umar Sulaiman al-Asyqar (1) Ummul Qura (29) Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq (1) Utsman bin Muhammad al-Khamis (1) Wahbah Zuhaili (1) Wahid Abdussalam Bali (4) Wawasan & Pengetahuan (8) Yahya bin 'Abdurrazaq al-Ghaustani (1) Yazid bin Abdul Qadir Jawas (4) Yusuf Al-Wabil (2) Zaadul Ma'ad (1) Zainal Abidin bin Syamsuddin (2) Zakir Naik (1) Zionis Yahudi Israel (3)